Manager în resurse umane, 

Formatori de formatori, 

Expert Accesari Fonduri Europene, 

Psiholog


Prioritatea noastră este satisfacţia dvs. Atu-ul nostru constă în profesionalism si în anii de experienţă pe piaţă. În plus, personalul nostru calificat are grijă să vă furnizeze soluţiile cele mai rapide şi mai eficiente. Desigur, oferim o abordare personalizată şi un înalt grad de implicare.

Suntem dedicaţi îmbunătăţirii constante a serviciilor noastre. Fiecare client este cel mai important client şi o oportunitate pentru noi de a ne îmbunătăţi oferta.

Trimiteţi-ne o cerere pentru a contracta serviciile noastre prin pagina de contact.

 

Formator de formatori

Programul propus se încadrează ca tematică în cerinţele actuale ale Uniunii Europene în domeniul asigurării calităţii în Educaţie şi Formare Profesională. 

Cursul de FORMATOR de FORMATORI se adreseaza profesorilor, managerilor si trainerilor din companiile private precum si functionarilor publici responsabili de instruire.

Cursul firmei DOCTUS este coordonat si aplicat de formatori cu experienta vasta in diferite domenii, absolvind  numeroase specializari in cadrul universitatilor renumite din tara.

Participand la un astfel de curs vei avea ocazia de a-ti valorifica deprinderile si cunostintele, vei putea  invata metode de instruire inovative  pe care le vei utiliza cu usurinta in cursurile tale, vei  fi capabil sa abordezi cursantii mai dificili si vei dobandi metode eficiente de evaluare a sesiunii de formare. De asemenea, vei detine posibilitatea de a organiza si desfasura cursuri de formare nu doar in domeniile in care esti specializat ci si pentru pregatirea profesionala a formatorilor.

Scopul programului

Este de a dobandi competente de “formator de formatori” prin intelegerea si aplicarea practica a tehnicilor inovative de instruire a participantilor, astfel incat, in momentul in care acestia la randul lor vor sustine o sesiune de training,  vor fi capabili sa implementeze programe complexe si mai eficiente de formare. In urma examenului, veti primi o diploma acreditata de “FORMATOR de FORMATORI” (cod COR 241207) care va ofera posibilitatea de a profesa ca trainer of the trainers.

Metodologie 

Cursul se desfasoara in cadrul educatiei  non-formale, dinamic, interactiv, orientat spre eficienizarea cunostintelor, dezvoltarea deprinderilor si formarea atitudinilor, utilizand tehnici comportamentale specifice folosite in educatia adultilor si aplicate prin metoda experientiala, si anume:

Sustinerea participarii active a tuturor cursantilor

Crearea unei atmosfere de colaborare si interactiune

Stimularea participantilor de  a corela activitatea din cadrul sesiunii de formare cu modul in care isi vor desfasura ei insisi sesiunile de training

Indrumarea participantilor spre materiale si resurse umane pe care le-ar putea utiliza.

Participanţii isi vor  autoevalua cunostintelor dobandite şi vor gasi alternative de a le pune in aplicare

Simularea practică a situaţiilor ce pot apărea şi pe care participantul învaţă să le combata, încă înainte de a le intalni în realitate

Reflectarea asupra modului in care vei putea folosi cele învăţate pentru a fi mai eficient în cadrul activităţii tale ca formator al formatorilor.

Recapitularea informaţiilor acumulate în decursul sesiunilor de formare şi analizarea concluziilor pentru crearea de noi abordari, proiecte şi stiluri comportamentale

Obiectivele programului

La finalul cursului, participantii vor fi capabili sa:

Organizeze si sa evalueze o sesiune eficienta de training pentru alti formatori  pe baza tehnicilor inovative dobandite privind:

modul de invatare,

elaborarea unei strategii de invatare,

abilitatile de comunicare

Taxa de participare include: livrarea cursului, suportul de curs, examenul final, eliberarea certificatelor de absolvire.

 

Manager în resurse umane

Obiective
 
Cursul Manager Resurse Umane isi propune sa ofere participantilor instrumentele de reducere a pierderilor datorate gestionarii ineficiente a resurselor umane. Astfel, se pune accent pe recrutarea personalului potrivit, evaluarea obiectiva a competentelor, motivarea pentru cresterea performantei.  
 
In cadrul cursului sunt elaborate documentele de baza ale managementului de resurse umane: organigrama, regulamentul de ordine interioara, strategia de recrutare, strategia de motivare, fisa postului, sistemul de evaluare, strategia de formare si dezvoltare. Cursul este 100% practic si este deschis absolventilor de studii superioare. 
Tematica
Rolul si obiectivele managerului de resurse umane
Cultura organizationala in procesul de recrutare si selectie
Resursa umana ca potential, fisa postului-oglinda candidatului ideal
Evaluarea necesarului de resurse umane din cadrul organizatiei
 
Recrutarea interna, externa, clasica, executive search si headhunting
Stabilirea competentelor urmarite in procesul de selectie
 
Promovarea posturilor – canale de promovare, redactarea anuntului, analize comparative, tehnici speciale
Comunicare non-verbala – tehnici de evaluare in cadrul interviului
Tipuri de interviuri; Interviul de selectie – strategie si simulare;
 
Testarea psihologica – rol si recomandari in utilizare
 
Centre de testare si evaluare - analiza de piata, conditii de colaborare
Finalizarea selectiei - oferta de angajare – negociere si motivatie;
Inductia angajatilor – continut, etape, forme (strategia de dezvoltare a competentelor)
Aplicatie practica:Team Building
 
Aplicatie practica: Managementul conflictelor
Aplicatie practica:Evaluarea personalului – aplicatie practica
Aplicatie practica:Formele de iesire din organizatie
 
Aplicatie practica:Redactarea fisei de post, stabilire atributii
Aplicatie practica: Simulare interviu
 
Aplicatie practica:Motivarea angajatilor, principii, modele, forme de motivare
 

Expert Accesari Fonduri Europene

Introducere În contextul aderării României la UE în anul 2007, politica naţională de dezvoltare a României a fost nevoită să se alinieze cu politicile, obiectivele, principiile şi reglementările comunitare în domeniu, în vederea asigurării unei dezvoltări socio-economice de tip „european” în vederea reducerii cât mai rapide a disparităţilor semnificative faţă de Uniunea Europeană. Pornind de la discuţiile tehnice cu Comisia Europeană la Capitolul 21 „Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale”, elaborarea Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND 2007 - 2013) a demarat în anul 2004 pe baza ideii că acest document va fi orientat în principal asupra priorităţilor şi obiectivelor compatibile cu domeniile de intervenţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Această abordare este justificată atât prin rolul PND de fundamentare generală a accesului la Fondurile Structurale şi de Coeziune, cât şi prin prisma faptului că politica de dezvoltare a României a avut nevoie să se alinieze după anul 2007 la priorităţile comunitare de dezvoltare şi să fie bazată pe măsuri considerate stimuli de dezvoltare socio-economică durabilă la nivel european. Fondurile Structurale Comunitare sunt principalele instrumente ale Uniunii Europene destinate promovării coeziunii economice şi sociale şi a solidaritatii. Fondurile Structurale reprezintă un important complement al politicilor naţionale şi, atât direct cât şi printr-un efect de pârghie, contribuie la dezvoltarea armonioasă a UE ca întreg, precum şi la promovarea unui mediu durabil. Ambele au o mare importanţă pentru a obţine o creştere durabilă a pieţei muncii şi a concurenţei. În pragul lansării celui de-al doilea exerciţiu financiar, pentru perioada 2014-2020 vor fi la dispoziţie o altă serie de fonduri nerambursabile pentru România. Scopul prezentului Ghid este de a conştientiza actorii instituţionali, sociali şi economici din România asupra obiectivelor Fondurilor Structurale, de a furniza informaţii privind procedurile de programare şi implementare, de a conştientiza publicul asupra elementelor orizontale care trebuie integrate în toate programele, cum ar fi şansele egale şi dezvoltarea durabilă, precum şi de a sprijini activităţile organizatiilor implicate în pregatirea şi implementarea proiectelor de finanţare care vor conduce la atingerea strategiilor de dezvoltare la nivel regional sau local.  Obiectivul acestui curs este de a pregăti specialişti în domeniul fondurilor structurale care să sprijine organizaţia în accesarea finanţărilor nerambursabile dar şi în implementarea proiectelor. 
La finalul cursului veţi şti: 
  
 
 Ce sunt şi care sunt programele operaţionale?  Cum încadrăm ideea de proiect în programul operaţional potrivit, axa prioritară, domeniul de intervenţie, obiectivul Specific?  Cum se completează cererea de finanţare şi anexele în conformitate cu cerinţele evaluatorilor?  Cum se stabileşte bugetul astfel încât să se prevină orice pierdere financiară?  Unde se depun proiectele şi când vine finanţarea?  Cum se implementează proiectul astfel încât să existe o încadrare în timp şi bani?  Cum şi când se fac raportările şi cum se realizează monitorizarile.